Real-time quality treated wastewater at DEEP C Industrial Zones

pH
8.08
COD
3.1 mg/l
TSS
18.6 mg/l
Water temperature
28 °C
Flow (Outlet)
0.3 m³/hr

Infra Induss

Khởi tạo bởi tự nhiên, xử lý bởi chuyên gia

Dịch vụ nước đáng tin cậy là một yếu tố quan trọng đảm bảo sự phát triển thành công và vận hành ổn định của các khu công nghiệp. Là chuyên gia về các dịch vụ nước, Infra Induss là một đối tác tin cậy cung cấp các giải pháp “trọn gói” về nước cho các doanh nghiệp. Infra Induss có mặt tại một số khu công nghiệp tại miền Bắc Việt Nam, áp dụng các kinh nghiệm quý báu trong sản xuất, xử lý và cung cấp nước và các sản phẩm về nước.

Infra Induss là một đồng minh chiến lược giữa Infra Asia Investment - một công ty phát triển khu công nghiệp lớn trên thế giới - và Induss. Induss được thành lập tại Bỉ cung cấp các dịch vụ nước cho các doanh nghiệp nằm trong Cảng Antwerp, cụm hóa dầu lớn nhất tại Châu Âu.

Mục đích của Infra Indus là cung cấp cho khách hàng các dịch vụ nước một cách tập trung, ổn định và kinh tế.

 

Infra Induss